Evlilik kararı, ruhların uyumu ile yakından ilgilidir. Aynı ülkenin vatandaşı olarak doğmuş, büyümüş, yetişmiş kişiler çoğu zaman ortak geçmiş ve benzer kültürlere sahip olmaları sebebi ile birbirlerine layık görülür. Ancak evlilik kararı verirken bazen bambaşka bir ülkeden ve bambaşka bir kültürden eşler de seçilebilir. En başta dilleri ve inanışları farklı olan iki kişinin yaşam tarzından kültürel geleneklerine kadar pek çok konuda farklılıklar göze çarpar. Giyimden tutun da beslenme alışkanlıklarına kadar çeşitlilikler gösteren bu durum iki yabancı uyruklu kişinin evlenmesine engel değildir. Yabancılarla evliliklerin detaylarını anlatacağımız bu yazımızda pek çok sorunuza cevap bulabileceksiniz. Yabancı uyruklu biri ile evlilik, iki yabancı uyruklu kişinin Türkiye’de evliliği için gerekli evraklar ve koşullar neler mi? Gelin hep birlikte göz atalım.

Yabancı Uyruklu Biriyle Evlenmek İçin Gerekli Belgeler

 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Sağlık raporu
 • Evlilik beyannamesi
 • Apostil onaylı medeni durum belgesi
 • Apostil onaylı evlenme ehliyet belgesi
 • Apostil onaylı doğum belgesi
 • C vatandaşı olan kişinin nüfus cüzdanın aslı
 • Yabancı uyruklu olan kişinin tercüme edilmiş pasaportu

Türkiye’de yabancı uyruklu biriyle evlenebilmek için yabancı uyruklu kişinin evliliğe engeli olmadığını gösteren bazı belgeler istenmektedir.  Yabancı uyruklu biriyle evlenmek için başvuru sırasında öncelikle her iki tarafında 4 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir. Türkiye’de evlenme yaş sınırı 18 olduğu için her iki tarafın da 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranmaktadır. Evlilik başvurusu için her iki tarafın da ilgili kurumlardan alacağı sağlık raporu istenen başvuru evrakları arasında yer almaktadır. Her iki tarafın ayrı ayrı imzalaması gereken Evlilik Beyannamesi de başvuru sırasında istenen resmi evraklar arasında bulunmaktadır. Her iki tarafın da bekar olduğunu ispatlayan medeni durum belgesinin yanı sıra yabancı uyruklu olan taraf için ülkesinden ya da konsolosluktan alacağı yabancılar için evlenme ehliyet belgesi şartı koşulmaktadır. Evlenme ehliyet belgesinde kişinin evlenmeye engeli bulunmadığının belirtilmiş olması şarttır.

Konsolosluktan alınan evlenme ehliyet belgesinin ilgili il Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne onaylatılması gerekmektedir. Eğer belge Ankara’daki bir konsolosluktan alınmış ise Dış işleri Bakanlığı’na onaylatılabilir. Yabancı uyruklu kişinin vatandaşı olduğu ülke, Türkiye’nin apostil anlaşması bulunan ülkelerden birisi ise, apostil onayı bulunan belgelerin Türkiye’de tekrar onaylatılmasına gerek yoktur. Apostil onaylı evlenme ehliyet belgesi, doğum belgesi veya medeni durum belgesi noterlerde yeminli tercümesi yapılarak geçerli hale getirilebilir. Apostil, anlaşma dahilinde bulunan ülkelerin resmi onaylı evraklarının anlaşmaya dahil olan ülkelerde de geçerli olması anlamına gelmektedir. Apostil onaylı belgelerde dikkat edilmesi gereken unsur, belgede Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) ibaresinin olmasıdır. Taraflardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişinin nüfus cüzdanın aslı, yabancı uyruklu olan kişinin ise tercüme edilmiş pasaportu ile vatandaşı olduğu ülkeden alınmış resmi onaylı resmi doğum belgesi gerekmektedir.

İki Yabancının Türkiye’de Evlenmesi

 

Türkiye’ye ziyaret amacıyla gelmiş yabancıların yanı sıra Türkiye’de ikamet eden yabancılara sıklıkla rastlanmaktadır. Türkiye’de iki yabancı uyruklunun evlenmesi ise son zamanlarda daha sık karşımıza çıkmaktadır. Bu evliliklerde iki yabancı aynı uyruklu olabildiği gibi farklı ülkelerin vatandaşları da olabilmektedir. Farklı ülkelerin vatandaşı olan yani farklı uyruklu iki kişi Türkiye’de evlendirme memuru önünde resmi olarak evlenebilirler. Türkiye’de evlenmek isteyen yabancı uyruklularda 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranmaktadır. Ayrıca her iki taraftan da evliliğe engel teşkil etmeyeceğini gösteren, yetkili kurularca düzenlenmiş sağlık raporu istenmektedir.

Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre her iki tarafın da kendi ülkelerinden alacağı resmi evlenme ehliyet belgesi en önemli evraklar arasında yer almaktadır. Bu belgeyi bizzat temin edemeyen taraflar adına evlenme ehliyet belgesi, evlendirme memurları tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile de istenebilir. Taraflar Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu üyesi olan bir ülkenin vatandaşı iseler ilgili evraklar doldurularak doğdukları yerin nüfus idaresine gönderilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarınca düzenlenmiş evlenmelerine ait bildirimler, bağlı bulundukları İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Türkiye’de evlenen uyrukları farklı kişilere aile cüzdanı verilmesinin yanı sıra tarafların isteğine bağlı olarak çok dilli evlenme belgesi düzenlenir.

Aynı Uyruklu İki Yabancının Evlenmesi

Aynı ülkenin vatandaşı olan iki yabancının Türkiye’de evlenmesi için gerekli şartlar, farklı uyruklu yabancılarda aranan şartlarla benzerlik göstermektedir. Aynı uyruklu iki yabacı Türkiye’de yetkili evlendirme memuru önünde evlenebilirler.  Aynı uyruklu iki yabancının Türkiye’de evlenebilmesi için 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranmaktadır. Aynı zamanda her iki taraftan da evliliğe engel teşkil etmeyeceğini gösterir sağlık raporu istenmektedir. Aynı uyruklu iki yabancını n Türkiye’de evlenebilmesi için tarafların kendi devlet kurumlarından temin edecekleri evlenme ehliyet belgesi istenmektedir. Bu belgeyi bizzat temin edemeyen taraflar adına evlenme ehliyet belgesi evlendirme memurları tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile de istenebilir. Aynı uyruklu iki yabancının Türkiye’de evlenmesi neticesinde aile cüzdanı verildiği gibi çiftlerin talebi doğrultusunda çok dilli evlenme belgesi de verilebilir.

Yabancıların Türkiye'de Evlenmesi

 Eğer yabancı uyruklu kişiler Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu üyesi bir devletin vatandaşı ise bu durumda gerekli evraklar doldurularak yabancı uyrukluların doğum yerinin bulunduğu nüfus idaresine gönderilir. Türkiye’de evlenecek aynı uyruklu iki yabancı için Türk makamlarınca düzenlenmiş evlenmelerine ait bildirimin bir örneği, bulundukları ilin İl Emniyet Müdürlüğü’ne, bir örneği de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 Türkiye’de Mülteci İle Evlilik

Sığınmacı olarak da bilinen mülteci kavramı, bireyin vatandaşı olduğu ülkeden belli sebeplerle ayrılıp başka bir ülkenin koruması altında yaşamını sürdürmesi demektir. Evlilik yapacak taraflardan birisi mülteci ise yabancı uyruklarının evliliğinde aranan şartlardan daha fazlası aranmaktadır. Oldukça zorlu bir prosedürü olan mülteci birisi ile evlilikte öncelikle mülteci olan kişinin Türkiye’de herhangi bir kaydı olup olmadığına bakılmaktadır. Evliliğin yasal sayılabilmesi için ilgili Nüfus Müdürlüklerinden Medeni Durum Belgesi temin edilmelidir. Mülteci olan tarafın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde herhangi bir kaydı yok ise, ülkeye giriş sırasında emniyet yetkilileri tarafından tutulmuş dosyaya bakılması gerekir. Bu dosyadan mülteci olan taraf ile ilgili evraklar temin edilebilir. Mülteci olan tarafın evlilik ile ilgili bir engelinin olmadığını gösteren belge tasdik ettirildikten sonra Vilayet Hukuk İşleri Bürosunda onaylatılarak 3 adet örneği alınmalıdır. Mülteci ile evliliklerde her iki tarafında reşit olması istenmektedir. 18 yaşını doldurmuş mülteciler ile evlilik mümkün olabileceği gibi, yukarıdaki evraklara ek olarak taraflardan sağlık raporu da istenmektedir. Her iki tarafın da alması şart olan sağlık raporunda, evliliğe engel bir durumun olmaması gerekmektedir.

Yabancı uyrukluların ve mültecilerin Türkiye’de evlenmesi son zamanlarda oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Türk vatandaşlarının yabancı uyruklularla Türkiye’de evlenmesi için belli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Benzer süreçler, yabancı uyruklu kişilerin ve mültecilerin Türkiye’de evlenmeleri için de geçerlidir. Yabancıların Türkiye’de evlenmesini kapsayan süreçte başvuru belgelerinin ve istenen evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanması süreçleri kolaylaştıran en önemli etkenler arasında yer almaktadır. Yönetmeliklere ve yasalara uygun olarak hazırlanmış evlilik başvuruları, tarafların evliliklerini kolaylaştırdığı gibi, evlilik işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamasını sağlamaktadır.

Türkiye Balayı Alternatifleri yazımızın da ilginizi çekebileceğini düşünüyoruz!

 1. Avatar
  Suat Teymur

  Merhabalar
  Yabancı misafirlerim evlenmek istiyorlar İstanbul’da iki farklı ülke vatandaşı bana bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz paket olarak bir fiyat verebilirmisiniz

Yanıtla