Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) tarafından alınan kararla, önceleri her yıl yılda bir kez oluşturulan evlenme ve boşanma istatistikleri, 2010’dan itibaren 3 aylık dönemlerle yayınlanmaya başlanmıştır.

evlilik-istatistikleri

2011 Senesinde 592 bin 775 Çift Evlendi

2011 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2010’a göre % 1,7 artarak 592 bin 775’e yükselmiştir. Kaba evlenme hızı 2011 yılında binde 8,02 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca, bu senenin verilerine göre, erkekler için ortalama ilk evlenme yaşı 26,6; kadınlar için 23,3’tür.

Bölgesel olarak incelediğimizde en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, İstanbul Bölgesinde görülüp; erkeklerde 27,5 iken, kadınlarda 24,5’tir. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,5, kadınlarda 22 ile Orta Anadolu Bölgesi’ndedir.

2011 Senesinde Boşanan Çift Sayısı: 120 bin 117

Boşanan çiftlerin sayısı 2010’a göre % 1,3 artarak 120 bin 117 olmuştur. Kaba boşanma hızını 2011 yılında binde 1,62 olarak görüyoruz.

Boşanmanın en yüksek olduğu bölge Ege Bölgesi olup; oran binde 2,29’dur. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu bölge ise binde 0,51 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi’dir.

Boşanmaların %40,2’si Evliliğin İlk 5 Senesinde Gerçekleşiyor

evlenme boşanma oranları

Boşanmaların %40,2’si evliliğin ilk 5 senesi süresince gerçekleşir
ken diğer % 24,1’i ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşmiştir.

2012’de 603.751 Çift Evlendi

Evlenen çiftlerin sayısı 2011 yılına göre %1,9 artmıştır. Kaba evlenme hızı ise 2012 yılında ‰8,03 oranında görülmüştür.

2012 yılında ilk kez evlenen çiftler için ortalama yaş erkeklerde 26,7, kadınlarda 23,5’tir. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3,2’dir.

Bölgesel olarak incelediğimizde en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, İstanbul Bölgesinde görülüp; erkeklerde 27,6 iken, kadınlarda 24,6’dır. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,7 ile Orta Anadolu, kadınlarda 22,2 ile Orta Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgeleri’nde görülmektedir.

2012’de Boşanan Çift Sayısı İse 123 bin 325

Boşanan çiftlerin sayısı 2012 yılında, 2011’e göre %2,7 artarak 123 bin 325’e yükselmiştir. Kaba boşanma hızı ise 2012 senesinde ‰1,64 oranında görülmüştür.

2012 senesinde en yüksek kaba boşanma hızı Ege Bölgesinde görülüp, ‰2,30 oranında gerçekleşmiştir. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu bölge ise ‰0,58 oranıyla Ortadoğu Anadolu Bölgesi’dir.

Boşanmaların %39,6’sı evliliğin ilk 5 yılı içerisinde, %21,2’si ise evlilik süresi 6 – 10 yıl arası olan çiftlerde gerçekleşmiştir.

2013 Senesinde 600 bin 138 Çift Evlendi

Evlenen çiftlerin sayısı 2013 yılında, 2012’ye göre %0,6 azalarak 600 bin 138 oldu. Kaba evlenme hızı ise 2013 yılında ‰7,89 olarak görülmüştür.

evlenme boşanma istatistikleri

En yüksek kaba evlenme hızı ‰8,63 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, en düşük kaba evlenme hızı ise ‰6,78 ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görülmüştür.

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, ‰10,12 ile Adıyaman olmuştur; en düşük olduğu iller ise ‰6,14 ile Kastamonu ve Tunceli olmuştur.

2013 yılında ilk kez evlenen çiftler için ortalama yaş erkeklerde 26,8, kadınlarda 23,6’dır. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,2’dir.

Bölgesel olarak incelediğimizde en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, İstanbul Bölgesinde görülüp; erkeklerde 27,7 iken, kadınlarda 24,8’dir. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,8 ile Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, kadınlarda 22,2 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü.

Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il, 4,8 yaş ile Kars, en düşük olduğu il ise 2,6 yaş ile Şırnak oldu.

2013’te Boşanan Çift Sayısı ise 123.305

Boşanan çiftlerin sayısı 2013 yılında, 2012’ye göre %1,6 artarak 125 305’e yükseldi. Kaba boşanma hızı ‰1,65 olarak gerçekleşti.

En yüksek kaba boşanma hızı Ege Bölgesinde görülüp, ‰2,25 oranında gerçekleşmiştir. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu bölge ise ‰0,61 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü.

evlenme boşanma oranları

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, ‰2,70 ile Antalya, en düşük olduğu il ise ‰0,14 ile Hakkari oldu.

Boşanmaların %40,3’ü evliliğin ilk beş yılı içerisinde gerçekleşmiş, %21,5’i ise evliliğin 6 ila 10. yılı içerisinde gerçekleşmiştir.

2014 Senesinde 599 bin 704 Çift Evlendi

Evlenen çiftlerin sayısı 2014 yılında, 2013’e göre %0,1 azalarak 599 bin 704 oldu. Kaba evlenme hızı ise 2014 yılında ‰7,8 olarak görülmüştür.

Şehir bazında incelendiğinde, kaba evlenme hızının 2014 yılında en yüksek olduğu il, binde 10,78 ile Kilis, en düşük olduğu il ise binde 5,93 ile Çanakkale oldu.

2014 yılında ilk kez evlenen çiftler için ortalama yaş erkeklerde 26,9 iken, kadınlarda 23,7 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,2 yaş olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il çiftler arası 5 yaş farkla Kars, en düşük olduğu il ise 2,4 yaş ile Kastamonu oldu.

2014 Senesinde Boşanan Çift Sayısı ise 130 bin 913

Boşanan çiftlerin sayısı 2014 yılında, 2013’e göre %4,5 artarak 130 bin 913’e yükseldi. Kaba boşanma hızı ise binde 1,7 olarak gerçekleşti.

Kaba boşanma hızının 2014 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,87 ile Antalya, en düşük olduğu il ise binde 0,11 ile Hakkari oldu.

Boşanmaların %39.6’sı evliliğin ilk beş yılı içerisinde gerçekleşmiştir. %21,8’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşmiştir.

2015 Senesinde 602 bin 982 Çift Evlendi

Evlenen çiftlerin sayısı 2015 senesinde, 2014 senesine göre %0,5 artarak, 602 bin 982 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 7,71 olarak görülmüştür.

Şehir bazında incelendiğinde, kaba evlenme hızının 2015 yılında en yüksek olduğu il, binde 9,84 ile Kilis, en düşük olduğu il binde 5,87 ile Kastamonu oldu.

2015 yılında ilk kez evlenen çiftler için ortalama yaş erkeklerde 27 iken, kadınlarda 23,9 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,1 yaş olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,9 yaş ile Kars, en düşük olduğu il ise 2,5 yaş ile Kastamonu oldu.

2015 Senesinde Boşanan Çift Sayısı ise 131 bin 830

Boşanan çiftlerin sayısı 2015 yılında, 2014’e göre %0,7 artarak 131 bin 830 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,69 olarak gerçekleşti.

Kaba boşanma hızının 2015 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,77 ile İzmir, en düşük olduğu il ise binde 0,17 ile Hakkari oldu.

evlenme boşanma istatistikleri

Boşanmaların %39.3’ü evliliğin ilk 5 yılı içinde gerçekleşmiştir. Diğer %21,5’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Yabancı gelinler arasında Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı. Yabancı damatlar arasında ise Alman damatlar ilk sırada yer aldı.

2016 Senesinde 594 bin 493 Çift Evlendi

Evlenen çiftlerin sayısı 2016 senesinde, 2015 senesine göre %1,4 azalarak, 594 bin 493 oldu.Kaba evlenme hızı binde 7,5 olarak gerçekleşti.

Şehir bazında incelendiğinde, kaba evlenme hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il, binde 10,19 ile Kilis, en düşük olduğu il ise binde 5,07 ile Gümüşhane oldu.

2016 yılında ilk kez evlenen çiftler için ortalama yaş erkeklerde 27,1 iken, kadınlarda 24 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,1 yaş olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,7 yaş ile Kars, en düşük olduğu il ise 2,4 yaş ile Karabük oldu.

2016 Senesinde Boşanan Çift Sayısı ise 126 bin 164 

Boşanan çiftlerin sayısı 2016 yılında, 2015’e göre %4,3 azalarak 126 bin 164 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,59 olarak gerçekleşti.

Kaba boşanma hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,63 ile İzmir, en düşük olduğu iller ise binde 0,15 ile Hakkari ve Şırnak oldu.

Boşanmaların %39.1’i evliliğin ilk beş yılı içerisinde gerçekleşmiştir. Kalan %21’i ise evliliğin 6 – 10 yılı içinde gerçekleşmiştir.

Yabancı gelinler arasında Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı. Yabancı damatlar arasında ise Alman damatlar ilk sırada yer aldı.

2017 Senesinde 569 Bin 459 Çift Evlendi

Evlenen çiftlerin sayısı 2017 senesinde, 2016’ya göre %4,2 azalarak, 569 bin 459’a geriledi. Kaba evlenme hızı binde 7,09 olarak gerçekleşti.

Şehir bazında incelendiğinde, kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il binde 9,6 ile Kilis, en düşük olduğu il binde 4,14 ile Gümüşhane oldu.

2017 yılında ilk kez evlenen çiftler için ortalama yaş, erkeklerde 27,7 iken, kadınlarda 24,6 olarak görülmüştür. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3,1 olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,7 yaş ile Kars, en düşük olduğu iller 2,4 yaş ile Zonguldak, Karabük ve Tunceli oldu.

2017 Senesinde Boşanan Çift Sayisi ise 128 bin 411

Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında, 2016’ya göre %1,8 artarak 128 bin 411 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,6 oldu. Yabancı gelinler arasında Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı. Yabancı damatlar arasında ise Alman damatlar ilk sırada yer aldı.

Erkekler için hediye fikirleri sayfamıza göz atmak isterseniz sizi bölye alalım.

Yanıtla