Evlilik hazırlıklarının tatlı ve heyecanlı yapısı kimi zaman çiftlerin düğün öncesi anlaşmazlık yaşamasına sebep olabiliyor. Evlilik öncesi anlaşmazlıklar yaşayan çiftler, birbirlerini anlayabildikleri zaman sorunlarının üstesinden gelerek mutluluğu tekrardan yakalıyor. Çok farklı sebeplerden doğabilen düğün öncesi anlaşmazlıklar içerisinde stres, ailevi sorunlar, finans problemleri, iletişim kopukluğu gibi unsurlar yer alıyor. Bu unsurların temel kaynağını bularak, evlilik öncesi anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak ve çiftlerin isteklerine yönelik bir evlilik yapabilmek mümkün hale geliyor.

Düğün Öncesi Anlaşmazlık ve Çiftlere Etkileri

Düğün öncesi anlaşmazlık yaşayan çiftler, hayatlarının bu heyecanlı döneminde çok daha stresli ve kaygılı olabiliyor. Evliliğin nasıl olacağı ve evliliğe hazır mıyım düşüncesi evlenecek çiftlerin kendilerini gergin ve hassas hissetmelerini sebep oluyor. Bu hassaslıkla birlikte çiftler kimi zaman bir takım istenmeyen sorunlara maruz kalabiliyor.

Aslında hemen hemen her evlenecek çiftin yaşadığı bu anlaşmazlıklar, çiftlerin birbirine olan sevgisi ve anlayışı ile çözüme ulaşıyor.  İç ve dış etkenlerin birleşerek evlilik öncesi anlaşmazlıklar ortaya çıkarması, çiftlerin en çok zorlandığı durumlar içerisinde yer alıyor. Tüm bu süreçte sakin kalmak ve karşı tarafı anlamak, anlaşmazlıkların nedenleri ve sonuçlarına odaklanmak, çiftlerin çok daha sağlıklı bir temel oluşturmasını sağlıyor.

Evlilik sürecinin en önemli olumsuz nedenleri içerisinde aşırı stres ve sabırsızlıklar yer alıyor. Stresli ve sabırsız olmak, düğününüzün tatlı heyecanını bastırarak sizlerin negatif bir ruh hali içerisinde bulunmanıza sebep oluyor. Bunun sonucunda ortaya çıkan düğün öncesi anlaşmazlık nedenleri, çiftlerin birbirleri ile bir iletişim kopukluğu yaşamalarına neden oluyor.

İletişim sorunlarının ortaya çıkması ile birlikte çiftler evlilik öncesi anlaşmazlıklar yaşamaya başlıyor. Bu durum da kendilerini ve evlilik süreçlerini sorgulamalarına sebep oluyor. Çiftlerin böyle bir duruma maruz kaldıklarında, isteklerini ve düşüncelerini karşı taraf ile net bir şekilde paylaşmaları gerekiyor. İlişkileri ve iletişimleri için çaba gösteren çiftler en kısa süre içerisinde sorunlarını bir problem olmaktan çıkartarak, çözüm yolu buluyor.

Düzgün bir iletişim sağlayamayan çiftler, evlilik öncesi anlaşmazlıklar yaşamaya devam ederek, düğün süreçlerini çok daha zorlu bir hale getiriyor. Hem birbirlerine hem de çevrelerine stresli ve sinirli bir tavır sergileyen çiftler, kendilerini negatif bir durumun içine sürüklüyor. Bu negatif durumun ortaya çıkardığı nedenler ise, düğün öncesi anlaşmazlıklar yaşamalarına sebep oluyor.

Bu anlaşmazlıkları güvenli bir şekilde ortadan kaldırmak için çiftlerin birbirlerine karşı anlayışlı ve dürüst davranması gerekiyor. İstek ve düşüncelerini kesin olarak net bir şekilde dile getiren çiftler, nedenleri sorun olmaktan çıkartarak olumlu çözümler üretmeye başlıyor. Böylelikle çiftlerin, doğru bir iletişim kanalı bularak, evlilik öncesi yaşanan anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaları mümkün oluyor.

Stresin Sebep Olduğu Anlaşmazlık Durumları

Hayatın belli dönemlerinde strese maruz kalmak, insanların ruh halini ve bedenlerini olumsuz yönde etkiliyor. Strese maruz kalan insanlar, günlük yaşamlarında çok daha öfkeli ve kaygılı bir tutum sergiliyor. Bu durum hayatlarının daha zorlu bir hale gelmesine sebep oluyor. Evlilik öncesi anlaşmazlıklar yaşayan çiftlerin de yaşadığı bu stres durumu yüzünden düğün hazırlık süreci daha zorlu geçiyor.

Yeni bir yaşamın getirmiş olduğu merak, herkesi mutlu etme isteği ve kusursuz bir düğün yapma planları çiftlerin stres altında olmalarına sebep oluyor. Bu stresin yaratmış olduğu etkenler çiftlerin düğün öncesi anlaşmazlıklar yaşamasının en önemli nedenlerinden birisi. Stresi en az seviyeye indirmek ise çiftlerin birbirleri ile sağlıklı bir iletişim kurabilmesi ile mümkün.

İlk öncelikle stresin neden olduğu unsurları belirleyerek, müstakbel eşinizle birlikte bu unsurları çözümlemeyi deneyebilirsiniz. Stresinizin kaynağını bulmak ve bunu müstakbel eşinize dile getirmek, birlikte yaşayacağınız hayatın vazgeçilmez mutluluklarından birisi olacaktır. Sorunlarını beraber çözmeye çalışan çiftler, düğün öncesi anlaşmazlık unsurlarını ortadan kaldırarak çok daha büyüleyici bir organizasyon gerçekleştirebiliyorlar.

İkili ilişkilerde tek tarafın baskı altında olması ve stresle kendi başına mücadele etmeye çalışması, ilişkinin yıpranmasına sebep oluyor. Karşı tarafa tam olarak neler hissettiğini anlatmak, düşüncelerini ve stresini paylaşmak, kişinin hem rahatlamasına hem de çözüm üretmesine olanak sağlıyor. Evlenecek çiftlerin her daim birbirleri ile ilgili fikirlerini dile getirmesi ve uzlaşmak istemesi mükemmel bir ilişkinin temelini oluşturuyor.

Evliliğe hazırlık süreci oldukça stresli bir dönem olduğu için, çiftlerin kimi zaman birbirleri ile tartışmalarına yol açabiliyor. Düğün stresi ile baş edebilmek adına çiftlerin karşı tarafın sınırlarına saygı göstermesi ve anlayışlı olması oldukça önemli. Problemleri büyütmeden nedenleri zorlamak yerine, çiftlerin sonuca odaklaması her daim pozitif etkiler yaratıyor.

Var olan stresin etkisini azaltmak için birlikte hareket eden çiftler, düğün öncesi anlaşmazlık sorunlarını çözerek çok daha sağlıklı kararlar alıyor. Stresin kaynağı ne olursa olsun, bunun geçici bir durum olduğunun bilince varmak ve negatif durumlar yerine pozitif durumlara odaklanmak gerekiyor. Böylece çiftler mutlu bir evliliğin ve düğünün ilk adımlarını atmış oluyor.

Anlaşmazlıklara Yol Açan Ailevi Nedenler

Düğün öncesi anlaşmazlık nedenleri içerisinde yer alan ailevi nedenler, çiftlerin zor durumlara düşmesine sebep oluyor. Çiftlerin aileleri ile ters düşmesi ya da her iki ailenin birbiri ile anlaşmazlıklar yaşaması evlilik öncesi ve sonrasında problemler yaratabiliyor. Genellikle aile ve çiftlerin isteklerinin tam anlaşılmamasından dolayı kaynaklanan bu süreç, oldukça yıpratıcı olabiliyor.

Çiftlerin aileleri ile uzlaşmaları, onların isteklerine ve kendi isteklerine uygun bir yol belirlemeleri düğün öncesi anlaşmazlık yaşamamaları açısından tavsiye ediliyor. Herkesin isteklerini yerine getirmek oldukça zor olduğundan, çiftlerin kendi isteklerini ailelerine tatlı bir yolla ifade etmeleri gerekiyor. Çiftlerin bir kere gerçekleştirecekleri düğünlerini kendi isteklerine göre organize etmesi, evliliklerinin temeli için önemli bir unsur oluyor.

Bu süreçteki en büyük unsur, çiftlerin birbirlerinin ve ailelerinin duygularını incitmeden, en doğru iletişim kanalını belirleyerek kendilerini ifade etmesi gerektiği. Yaşanan sorunlar ne olursa olsun, her zaman içtenlikle ve doğru bir şekilde hareket etmek, yaşanan anlaşmazlıkların çözülmesini sağlıyor. Kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahip olan aile unsuru, geçmişin gelenekleri ile birleşerek ortaya kimi zaman yıkılması zor tabular çıkartabiliyor. Bir nevi kuşak farkı olan bu süreç, düğün öncesi anlaşmazlık nedenlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Böyle durumlara maruz kalan çiftler, kendi isteklerinin ve günümüz etkinliklerinin özelliklerini ailelerine anlatarak bir çözüme ulaşabilir. Hem ailelerin hem de çiftlerin isteklerine uygun bir düğün yapabilmek için karşılıklı orta yolun bulunması gerekiyor. Ortak yolun bulunmasının ardından çiftlerin hayallerindeki düğünü gerçekleştirebilmeleri ve aileleriyle birlikte mutlu olabilmeleri mümkün.

Anlaşmazlıkların Bir Diğer Sebebi: Sorumluluk Korkusu

Kimi çiftler evlilik kararı aldıklarında ve iş ciddileşmeye başladığında sorumluluk korkusuna kapılabiliyor. Bu aslında oldukça normal bir durum olmakla beraber, kimi zaman da çıkılmaz sorunların oluştuğu bir durum. Çiftlerin müstakbel eşleriyle birlikte ortak bir yaşam alanına sahip olmalarının bilincine varmaları, birtakım sorumlulukları yerine getirmeleri gerektiğini fark ettiriyor. Bu durumla yüzleşen çiftler kimi zaman sorumluluk korkusuna kapılarak, paniklemeye ve endişelenmeye başlıyor.

Böyle durumlarda çiftlerin oturup sakince düşünmeleri ve geleceklerini gerçekten bu yönde ilerletmek isteyip istemediklerine karar vermeleri gerekiyor. Bunun sadece düğün öncesi anlaşmazlık nedenlerinden birisi olduğunu fark eden çiftler, sorumluluk korkularını aşarak evliliklerine emin ve kararlı bir adım atıyor. Bu süreçte eşleriyle birlikte sorumlulukların üstesinden gelebileceğine inanan çiftler, evliliklerini çok daha anlamlı bir hale getiriyor.

Düğün Öncesi Anlaşmazlıkların Temeli: İletişim Kopukluğu

Hayatımızın herhangi bir alanında insanlarla iletişim kopukluğu yaşamak, bizleri birtakım sorunlara ve yanlış anlaşılmalara maruz bırakıyor. Evlilik öncesi anlaşmazlıklar nedenlerinin belki de en hassas sebeplerinden birisi de hiç şüphesiz ki iletişim kopukluğu oluyor. Çiftlerin birbirlerine karşı anlaşılır bir şekilde davranmaması, iletişim kopukluğunun başlangıcını oluşturuyor. Karşı tarafın duygularınızı ve isteklerinizi tam olarak anlayabilmesi için, kendinizi olabildiğince net bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor.

Çiftlerin hatalı bir iletişim kurması düğün öncesi anlaşmazlık yaşamalarına sebep oluyor. İsteklerini ve beklentilerini dile getirmeyen çiftler, evliliklerini ve düğünlerini doğru bir şekilde organize edemiyor. Böyle bir duruma maruz kalmamak için çiftlerin kesinlikle birbirleri ile en doğru iletişim kanalını benimseyerek aralarında bağ kurmaları gerekiyor. Her ilişkinin temelini oluşturan iletişim, iki tarafın da birbirlerine açık olmaları ile anlam kazanıyor.

Finansal Problemler

dugun-anlasmazliklari

Düğün öncesi anlaşmazlık nedenlerinden birisi de çiftlerin yaşadığı finansal problemler oluyor. Düğün için ya da yeni bir yaşam alanı için ayrılan bütçenin yetersiz kalması gibi durumlar, bu süreci olumsuz etkiliyor. Çiftlerin birbirleri ile ortak bir iletişim kanalı oluşturamadıkları zaman maruz kaldıkları bu durum, evlilik öncesi anlaşmazlıklar yaşamalarına sebep oluyor. Farklı isteklerin ve farklı fikirlerin yol açtığı bu durum çiftlerin birbirleri ile uzlaşmalarıyla çözülebiliyor.

Karşı tarafın isteklerini yerine getirmek ve öncelik vermek elbette evlilik sürecinde oldukça önemli ve dikkat edilmesi gereken bir unsur. Bu unsurun aşırıya kaçmaması ve iki tarafın da isteklerinin eşit oranda gerçekleştirilmesi çiftlerin finansal problem yaşamalarını önleyebilir. Böylece ortaya çok daha bilinçli ve bütçeye uygun bir evlilik planı kurabilirsiniz.

Kültürel Normlar

Toplumumuzun sahip olduğu geleneksel kültür ve yapı, ülkemizdeki evliliklerin şekillenmesine büyük bir katkı sağlıyor. Düğün öncesi anlaşmazlık sebepleri içerisinde yer alan kültürel normlar, çiftlerin birbirleri ile zaman zaman problem yaşamasına neden oluyor. Kimi zaman ailevi geçmişin kimi zaman da kişinin kendi geçmişinin sebep olduğu bu problemler, evlenecek çiftleri olumsuz yönde etkiliyor.

Yüzyıllardır geleneklerine bağlı olan kültürümüz, günümüzdeki düğünlerin modern yapısı ile bütünleşerek ortaya çok daha hoş bir etkinliğin çıkmasını sağlıyor. Toplumsal problemlerin çiftlerin ilişkisine negatif bir unsur olarak yansımaması için çiftlerin olabildiğince kültürel normları benimsemesi ve kendilerine uygun bir biçimde şekillendirebilmeleri gerekiyor.

tektas-yuzuk-modelleri

Çiftlerin düğün öncesi anlaşmazlık yaşamalarına sebep olan birçok unsur, sorunun kökenine inerek halledilebilecek sebepleri bünyesinde barındırıyor. Kimi zaman iletişim kopukluğunun, kimi zaman finansal problemlerin, kimi zaman da stresin sebep olduğu anlaşmazlıklar, çiftleri negatif sorunlara maruz bırakıyor. Bu negatif sorunları ise çiftlerin birbirlerine olan anlayışları ve karşı tarafı dinleme özellikleri ile giderebilmek mümkün.

Her sorunun geçici olduğunun bilincinde olmak ve evlilik öncesi anlaşmazlıkları empati yoluyla halletmek gerekiyor. Siz de düğün öncesi anlaşmazlık yaşayan bir çift iseniz sevginiz ile bu anlaşmazlıkların üstesinden gelebilirsiniz. Önemli olan müstakbel eşinizle birlikte doğru ve içten bir iletişim kurabilmeniz. Evlilik hazırlıkları sürecinde yaşadığınız benzer durumları bizimle paylaşarak, evlenecek çiftlere yardımcı olabilirsiniz.

Yeni Evli Çiftlere Söylenmemesi Gereken 10 Şey adlı yazımızı da inceleyebilirsiniz! Ayrıca, yurt dışında evlenen ünlüleri derlediğimiz yazımızı gördünüz mü? Yurt dışında evlenen ünlüleri ve düğünlerini keşfetmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yanıtla